Bestuur
Bistro
Gezonde Schoolkantine
Lestijden
Veilig Honk
Visie op leren
Your Time
Zorg
Extra informatie


PLG Visie op leren

Als school voor praktijkonderwijs willen wij een passend onderwijsconcept. Een onderwijsconcept wat passend is bij de visie en de missie waarbij de leerlingen centraal staan.

Om goed aan te kunnen sluiten bij de vraag van leerlingen, het werkveld of vervolgopleiding zijn we steeds op zoek naar een passend aanbod. Wij willen graag dat leerlingen zich in een veranderende maatschappij staande kunnen houden. Daarom moeten ze toegerust worden met kennis en vaardigheden die nodig zijn om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan onze nieuwe maatschappij. Dit betekent dat het team van Het Kwadrant zich moet gaan bezinnen over hoe wij het praktijkonderwijs op Het Kwadrant een impuls kunnen geven.

In het schooljaar 2019-2020 gaat het team van Het Kwadrant aan het werk betreffende "betekenisvol onderwijs" anno de 21-ste eeuw.