Veilig Honk

Veilig Honk is een project waarbij scholieren
een veilige pleisterplaats geboden wordt langs
de gangbare fietsroutes van huis naar school.

Veilig Honk is een project waarbij scholieren een veilige pleisterplaats geboden wordt
langs de gangbare fietsroutes van huis naar school.
Langs deze routes zijn bewoners benaderd om als Veilig Honk te fungeren.
De vrijwilligers wonen langs de route en zijn in de regel vaak thuis.
De kans op een gesloten deur is daardoor klein.
De vrijwilliger heeft een bord met het Veilig Honk-logo
in de tuin staan of achter het raam van de woning.
Zo weet de scholier dat hij of zij op dit adres gerust aan kan kloppen voor hulp.
Bijvoorbeeld bij pech met de fiets, een ongeluk(je) of problemen met anderen langs de route.
De vrijwilligers kunnen hulp bieden. Bijvoorbeeld door een fietspomp of reservefiets te lenen,
een pleister voor een schaafwond of door contact op te nemen met de school,
de ouders of de politie.De vrijwilligers repareren de fietsen niet,
daar zijn ze niet voor toegerust.
De vrijwilligers zijn vanzelfsprekend van onbesproken gedrag.
Ze hebben een verklaring van goed gedrag overlegd.
Website bouw door CommuTo webdesign