Bestuur
Bistro
Gezonde Schoolkantine
Lestijden
Veilig Honk
Visie op leren
Your Time
Zorg
Extra informatie


Veilig Honk.

Onderweg kan een leerling soms hulp gebruiken
omdat hun band lek is of om andere redenen.
Daarom is er Veilig Honk.
Veilig Honk biedt scholieren een plaats
waar ze kunnen aankloppen voor hulp.
Dat kan bijvoorbeeld zijn voor het lenen van een fiets,
het zelf plakken van een band of een pleister bij een schaafwond.

Langs de veel gebruikte fietsroutes in West- Brabant
heeft de Stichting Veilig Honk bewoners
bereid gevonden om op vrijwillige basis fietsers te helpen als dat nodig is.
Onze vrijwilligers zijn zichtbaar doordat ze een bord van Veilig Honk
in de voortuin of achter het voorraam hebben staan.
Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat je als leerling,
mag aanbellen voor hulp op weg van en naar school.

Op de website van Veilig Honk kunt u vinden
langs welke routes Veilig Honk te vinden is.
http://www.veilighonk.com/