Stage en Stagebureau

Stage speelt op onze school een centrale rol.
Het eigen centraal in de school gelegen stagebureau organiseert en begeleidt alles rondom stage.
Zij onderhoudt de contacten met veel regionale bedrijven.
In het gehele stagetraject staat het overleg tussen het stagebureau, leerling, ouders, mentor en afdelingsleider centraal.

Wie gaan stage lopen?

Alle leerlingen gaan stage lopen.
Dat vinden wij als school heel belangrijk.


Waarom stage lopen??

Iedere leerling die van school gaat moet goede
werknemersvaardigheden bezitten.

Hoe ga je dat doen?

In klas 2 ga je snuffelstage lopen.
Samen met een oudere leerling die al stage loopt,
ga je twee keer een dagdeel mee om te werken.

Daarna volgt de arbeidstoeleidende stage die is opgedeeld in twee stappen.
  • In klas 3 ga je een voorbereidende stage lopen
    van ้้n dag in de week.
  • In klas 4 start de ori๋nterende stage.
    De stage is bij voorkeur binnen het profiel dat je hebt gekozen.
In de vierde en de vijfde klas loop je meerdere dagen stage om een zo goed mogelijke aansluiting te hebben op de arbeidsmarkt.

Succesvolle stages geven je zelfvertrouwen en laten zien waar je kwaliteiten liggen.


Assesment
Leerlingen in klas 3 nemen deel aan een assessment voordat ze op voorbereidende stage gaan.
School toetst de werkbelangstelling, sociale redzaamheid en arbeidsvaardigheden.
De Cito toetsen spelen hier ook een rol in.
Hieruit volgt een advies over stagegeschiktheid, profielkeuze en toekomstperspectief.


Voorbereidende stage
Leerlingen die 15 jaar zijn en die stagegeschikt zijn mogen stagelopen.
Maar voordat het zover is kan een leerling al meewerken aan voorbereidende stages.
Hij/zij mag dan een bepaalde periode in een bedrijf alvast proeven wat stage is.
Het doel is de stap van school naar (echte stage in) een bedrijf te verkleinen.
Je kunt denken aan productiewerk bij Bruynzeel, assisteren bij een hondenkapsalon
of bij de Sligro en Bristol schoenen en kleding.Website bouw door CommuTo webdesign