Onderwijs

Het onderwijs op Het Kwadrant richt zich op begeleiden van de leerling naar
de arbeidsmarkt via verschillende uitstroomrichtingen; techniek, onderhoud groen,
detailhandel, schoonmaak, productiewerk, horeca en logistiek.

In het onderwijs komen verder de domeinen Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap aan bod.
Een goede relatie tussen school, leerling en ouders staat centraal op Het Kwadrant.
D.m.v. een Individueel Ontwikkelingsplan (I.O.P.) worden individuele doelen gekozen
die de leerling nodig heeft voor zijn / haar toekomst.
In het Ontwikkelingsperspectief (O.P.P.) wordt beschreven welke richting(en)
en welke uitstroommogelijkheden voor de leerling mogelijk zijn.
De toekomst van de leerling staat steeds centraal.
Het onderwijs is verdeeld in 3 fasen en aansluitend na het verlaten van Het Kwadrant
is er nog een nazorgfase (Fase 4).

Fase 1: klas 1 en klas 2

De leerlingen oriŽnteren zich zo breed mogelijk op de uitstroomrichtingen
van Het Kwadrant; techniek, onderhoud groen, detailhandel,
schoonmaak, productiewerk, horeca en logistiek. Het onderwijsaanbod
richt zich op belangrijke algemene- praktische- sociale- en
communicatieve vaardigheden m.b.t. wonen, werken, burgerschap
en vrije tijd. Er is veel aandacht voor de persoonlijke begeleiding
van de individuele leerling.

Voor meer informatie, klik hier

Fase 2: klas 3 en klas 4

De leerlingen oriŽnteren zich op hun persoonlijke interesses en capaciteiten:
wat kan ik en wat wil ik. Leerlingen maken een keuze voor een bepaalde beroepsprofiel:

Klas 3: keuze voor een breed vakkenpakket

Klas 4: keuze voor een smal vakkenpakket ( zie 7.x)

Leerlingen kunnen (school)certificaten/diploma's behalen behorende bij het gekozen vakkenpakket.
Leerlingen gaan in deze fase een gedeelte van hun tijd op stage.

Voor meer informatie, klik hier.

Fase 3: Klas 5 en klas 6

De stage neemt een groot deel van de tijd in en is gericht op plaatsing op de arbeidsmarkt.
De aandacht van de leerling is gericht op de individuele vaardigheden
ten behoeve van hun toekomstige plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Voor meer informatie, klik hier.

Fase 4: Nazorg

In deze fase, die geen deel meer uitmaakt van de schoolloopbaan van de leerlingen,
wordt de leerling nog 2 jaar lang gemonitord. Waar nodig wordt de oud-leerling ondersteund
op de werkplek en het wordt de werkgever geadviseerd over de verdere loopbaanontwikkeling
van de leerling in het bedrijf.

Voor meer informatie, klik hier.
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Website bouw door CommuTo webdesign