Bestuur
Bistro
Gezonde Schoolkantine
Lestijden
Veilig Honk
Visie op leren
Your Time
Zorg
Extra informatie


Lestijden

Alle leerlingen hebben hun eigen lesrooster.
Op het lesrooster kan een leerling zien
hoe laat zijn/haar lesdag start en eindigt.
Ook staat daar op welke lessen de leerling heeft.
In de schoolgids en in de tabel hieronder
zijn de algemene lestijden van Het Kwadrant te vinden.
De schoolgids vindt u bij 'Extra informatie'.


Lestijden

  Inloop 08.30-08.40
     
  Mentormoment 08.40-9.00
     
  1e lesuur 09.00-09.50
  2e lesuur 09.50-10.40
     
  Ochtend pauze 10.40-10.55
     
  3e lesuur 10.55-11.45
  4e lesuur 11.45-12.35
     
  Middag pauze 12.35-13.05
     
  5e lesuur 13.05-13.55
  6e lesuur 13.45-14.45
  7e lesuur 14.45-15.35
     
  8e lesuur 15.35-16.25Uw kind mag niet eerder dan 08.15 uur op het plein aanwezig zijn
in verband met toezicht.

Uw kind moet vanaf 08.30 tot 30 minuten na schooltijd beschikbaar zijn
voor eventuele (coachings)gesprekken.

Als uw kind helpt bij het bereiden van maaltijden in de catering,
zal hij of zij iets langer op school blijven om te helpen
met het uitserveren van deze maaltijden in de pauze.

Na schooltijd moet uw kind direct het plein en de omgeving van school verlaten,
eveneens in verband met toezicht en om overlast in de omgeving te voorkomen.

Uw kind mag de school en het schoolplein niet verlaten zonder toestemming.

Om overlast bij omwonenden te voorkomen mag uw kind niet
in de steegjes in de wijk rondhangen.
We verwachten respect voor de omwonenden en de woonomgeving.

Wilt u afspraken met tandarts en huisarts graag zoveel mogelijk
buiten schooltijd plannen.