Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5
Entree


Klas 5

Dit jaar loop je minimaal 3 dagen stage in de week.
Wanneer er bij het stagebedrijf kans is op werk
dan kan in overleg zelfs 4 dagen stage worden gelopen.
Alles om zo goed mogelijk aansluiting te hebben op werk.