Bestuur
Bistro
Gezonde Schoolkantine
Lestijden
Veilig Honk
Visie op leren
Your Time
Zorg
Extra informatie


MICS is het leerlingvolgsysteem van het Kwadrant.
In dit systeem vindt u alle belangrijke informatie over de ontwikkeling van uw kind.
Dat gaat om het digitale dossier OPP, het rooster,
de vak- en ABC rapporten, de digitale weekkaart enz.
Om inzage en toegang te krijgen tot MICS kunt via een knop op deze site inloggen.
Dit kunt u alleen met een door de school aan u toegestuurd wachtwoord en een gebruikersnaam.
Ook leerlingen krijgen op deze manier toegang tot voor hen belangrijke informatie.
Ook kunt u via dit systeem communiceren met de mentor van uw kind.
U vindt hier tevens belangrijke mededelingen over de gang van zaken en activiteiten op school.
Klik HIER om in te loggen in MICS