Algemene informatie
Duidelijkheid en structuur, daar draait het om in Praktijkonderwijs.
Het doel is basisvaardigheden voor hun persoonlijke leven en de werksituatie te ontwikkelen.
Ook leren ze het zinvol besteden van vrije tijd tijdens vrijetijdsproject YourTime en veel sportactiviteiten.

Ondersteuning
Onze leerlingen hebben vaak extra ondersteuning bij het leren en of bij hun gedrag nodig.
Dat kan betekenen het volgen van het eigen tempo, aangepaste leerstof, roosters of speciale begeleiding.
Bovendien staan tijdens de hele schoolloopbaan sociale vaardigheden en de arbeidshouding centraal.

Eindonderwijs
Omdat voor de meeste leerlingen onze school eindonderwijs is,
ligt de nadruk op en coaching naar arbeid door stage.
De leerlingen stromen uit naar het vrije bedrijf of begeleid werken.
Soms stromen leerlingen uit naar een vervolgopleiding zoals een MBO opleiding niveau 1.

De Lowys Porquinstichting
Het Kwadrant is aangesloten bij de Lowys Porquinstichting.
Deze stichting stelt zichzelf de bevordering van het Rooms-katholiek
en Protestants Christelijk onderwijs in de regio West-Brabant en Tholen ten doel.

Contactgegevens
Het Kwadrant,school voor praktijkonderwijs
Oberonstraat 2,
4624VM Bergen op Zoom
postbus 125, 4600AC Bergen op Zoom
Telefoon 0164 - 210199 / 261273
Fax 0164 - 210198
E-mail: hetkwadrant@lpsnet.nl
Internet: www.hetkwadrant-boz.nl
Bankrekeningnummer: NL58 RABO 030.61.08.895


Het Kwadrant, schoolvoor praktijkonderwijs in Bergen op Zoom,
is voorgezet onderwijs voor moeilijk lerende jongeren.
Onze leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs.
De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Brabantse Wal voor Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom.


Website bouw door CommuTo webdesign