Bestuur
Bistro
Gezonde Schoolkantine
Lestijden
Veilig Honk
Visie op leren
Your Time
Zorg
Extra informatie

Gezonde Schoolkantine en het vignet Gezonde School
In 2011 was Het Kwadrant de eerste school van Nederland
met het predicaat Gezonde Schoolkantine.
Hiervoor heeft Het Kwadrant de eerste prijs
gekregen van de landelijke wedstrijd
‘de schoolkantine award’ van het Voedingscentrum.
De prijs: een prachtige make-over van de schoolkantine
ter waarde van € 15.000,-

Sindsdien weten we de Gezonde Schoolkantine op een hoog peil te houden.
Dat is tot nu toe al meerdere keren gewaardeerd met het ontvangen van
de “schoolkantineschaal ” van het Voedingscentrum. In de kantine wordt
voeding serieus genomen. De nieuwe “schijf van vijf” is daarin leidraad.
Er worden slechts bij hoge uitzondering snacks verkocht.
Snoep, candybars, gevulde koeken, etcetera zijn er niet verkrijgbaar.
In plaats daarvan zorgen de docenten catering samen met de leerlingen
voor een aanbod van “echt” eten, zoals bijvoorbeeld soep,
broodjes gezond en fruitsalade. Er staat geen frisdrankautomaat maar
een waterautomaat in de kantine waaruit gratis gekoeld water getapt
kan worden in de “dopper” , de waterfles waarover elke leerling en
elk personeelslid beschikt. Water drinken is gezond en heeft
een positieve invloed op concentratie en leerresultaten.