Fase 3 (= klas 5 en klas 6)
Het doel van de leerling in fase 3 is:
 • ontplooiing van individuele vaardigheden
  ten behoeve van de toekomstige plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.
Om dit doel te kunnen verwezenlijken neemt de stage
in deze derde fase een groot deel van de tijd in beslag.

Daarnaast werkt de leerling aan de kritische competenties van Nederlands, rekenen en burgerschap.
Ook kan de leerling in deze fase nog (school)certificaten behalen.
 • Veiligheidscertificaat vorkheftruck = He2
 • NIL praktijkexamen + theorie Lassen 3 = La 3
 • Certificaat Basisveiligheid VCA = Vc2
De ENTREE is een bijzondere klas in deze 3e fase.
De lesinhoud van de ENTREE-deelnemers is gericht
op een van onderstaande voormalige MBO1 opleidingen:
 • Assistent logistiek
 • Assistent dienstverlening en zorg
 • Assistent procestechniek>
 • Assistent bouwen, wonen en onderhoud
 • Assistent verkoop/retail
 • Assistent mobiliteitsbranche
 • Assistent horeca, voeding of voedingsmiddelen
 • Assisitent installatie- en constructietechniek
 • Assistent plant of (groene) leefomgeving
 • Nog niet bekend-oriëntatie
Naast één halve dag les op het Kellebeek College NOVA en twee dagen dag les
op de praktijkschool loopt de leerling minimaal 2 dagen stage (BPV)
bij een geaccrediteerd bedrijf. Het resultaat is het behalen van een ENTREE diploma.

Klas 6 is bedoeld voor de leerling die wat betreft leeftijd of ontwikkeling
nog een (deel van een ) jaar extra blijft.
De aandacht bij deze leerling is gericht op de individuele behoeften
ten behoeve van de toekomstige plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Website bouw door CommuTo webdesign