Fase 2: (= klas 3 en klas 4)
De leerling krijgt meer inzicht op de vragen: “wat kan ik en wat wil ik?”
Dit is het doel van de tweede fase.
Om antwoord te krijgen op deze vragen:
 • oriλnteert de leerling zich in deze tweede fase op zijn/haar persoonlijke interesses en capaciteiten.
 • maakt de leerling in klas 3 een keuze voor een breed vakkenpakket.
  (Zie schema breed vakkenpakket klas 3!)
 • maakt de leerling in klas 4 een keuze voor een smal vakkenpakket.
  (Zie schema smal vakkenpakket klas 4!)
 • haalt de leerling (school)certificaten die horen bij het gekozen vakkenpakket.
 • maakt de leerling een keuze voor een bepaalde beroepsrichting.
 • gaat de leerling een gedeelte van de schooltijd op stage.
Breed vakkenpakket klas 3

1. Pakket Detailhandel – Schoonmaak en Horeca

Schoonmaak 2 2 lesuren 4 periodes
Huishouden 1 lesuur 4 periodes
Schoonmaak 2 theorie 1 lesuur 4 periodes
Horeca 1 2 lesuren 4 periodes
Detailhandel 1 2 lesuren 4 periodes
VCAO (veiligheid) 2 lesuren 2 periodes
EHBO1 2 lesuren 2 periodes
Magazijn 1
(wordt individueel bepaald)
1 lesuur 4 periodes


Pakket Techniek – Onderhoud Groen – Detailhandel en Horeca

Techniek 1 4 lesuren 4 periodes
Horeca 1 2 lesuren 1 à 2 periodes
Detailhandel 1 2 lesuren 1 à 2 periodes
Techniek / Onderhoud Groen 2 lesuren 4 periodes
VCAO (veiligheid) 2 lesuren 2 periodes
EHBO1 2 lesuren 2 periodes
Magazijn 1
(wordt individueel bepaald)
1 lesuur 4 periodes
NB: Het aantal lesuren en / of periodes kan nog veranderen.

Smal vakkenpakket klas 4
 • Pakket 1: Detailhandel.
 • Pakket 2: Detailhandel met het liefst logistiek.
 • Pakket 3: Horeca met het liefst detailhandel 2.
 • Pakket 4: Horeca met het liefst schoonmaak 3.
 • Pakket 5: Techniek.
 • Pakket 6: Techniek met het liefst logistiek.
 • Pakket 7: Techniek met het liefst groen 2.
 • Pakket 8: Groen met het liefst techniek.
 • Pakket 9: Groen met het liefst logistiek.
Uitstroomrichting Detailhandel (4 periodes)

NB: Het aantal lesuren en / of periodes kan nog veranderen.
* De lessen Logistiek kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen


Uitstroomrichting Horeca (4 periodes)

NB: Het aantal lesuren en / of periodes kan nog veranderen.
* De lessen schoonmaak 3 kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen


Uitstroomrichting Techniek (4 periodes)

NB: Het aantal lesuren en / of periodes kan nog veranderen.
* De lessen Logistiek, Groen 2 en Lassen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen


Uitstroomrichting Groen (4 periodes)

NB: Het aantal lesuren en / of periodes kan nog veranderen.
* De lessen Logistiek, Groen 2 en Lassen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingenNaast de bovengenoemde lessen uit de vakkenpakketten,
krijgt de leerling een aantal lessen uit het volgende lesaanbod:
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Burgerschap
 • Lichamelijke opvoeding
 • Loopbaanbegeleiding
 • ABC (Arbeids- en burgerschaps competenties)
Leerling: ……………………………………………………………..Datum: ………………………………………………

 • Pakket 1: Detailhandel.
 • Pakket 2: Detailhandel met het liefst logistiek.
 • Pakket 3: Horeca met het liefst detailhandel 2.
 • Pakket 4: Horeca met het liefst schoonmaak 3.
 • Pakket 5: Techniek.
 • Pakket 6: Techniek met het liefst logistiek.
 • Pakket 7: Techniek met het liefst groen 2.
 • Pakket 8: Groen met het liefst techniek.
 • Pakket 9: Groen met het liefst logistiek.

Handtekening ouder(s) / verzorger(s): ………………………………………………………


Handtekening leerling: …………………………………………………Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Website bouw door CommuTo webdesign