Excellente School 2013


Het Kwadrant
Excellente School
2015-2017


De opbrengsten van Het Kwadrant zijn van hoog niveau.
De school realiseert een goed aanbod voor de specifieke groep leerlingen met leerproblemen.
Het team, met een hoog scholingsniveau, zoekt enthousiast de beste mogelijkheden voor de leerlingen
in uitdagende leerprogramma’s.
Ze weet daarnaast de leerlingen te stimuleren om de wereld met vertrouwen tegemoet te gaan.
De docenten kennen hun leerlingen goed maar dit kan, volgens de jury,
nog beter vastgelegd worden in bijvoorbeeld het individuele ontwikkelingsplan.
De excellentie is te herkennen aan drie speciale programma’s,
en de leerwinst wordt door een zeer solide kwaliteitssysteem goed gevolgd
en er wordt voortdurend bijgestuurd.
Er is een professionele cultuur ontstaan, die zijn weerslag heeft
op de omgang en stimulering van de leerlingen.

De specifieke activiteiten, YourTime en de Gezonde schoolkantine,
worden terecht genoemd als activiteiten met een grote toegevoegde waarde,
en kunnen een voorbeeldfunctie vervullen.

De aanpak om tot een gezonde kantine te komen heeft een uitstraling
naar andere aspecten van een gezond bestaan.
De school werkt daarin samen met de GGD en die samenwerking gaat ook een stap verder
door leerlingen te laten nadenken over andere aspecten van gezond leven
(gesprekken over seksualiteit, enzovoort).

Het door de school genoemde ‘taalbeleid’ verdient meer toelichting,
omdat de gekozen term wat verwarring kan geven.
Het taalbeleid dient als verbinding tussen de docenten en vakgebieden,
de rode lijn door de school waarin taalgebruik en taalstimulering
de hoofdonderdelen vormen, en waarin waarneembare effecten optreden in een eenduidige didactiek,
het bespreekbaar stellen van eigen handelen van docenten.
Zelfs medewerkers van buiten de school worden meegenomen in de aanpak.

Het Kwadrant is een school die zich kenmerkt door kwaliteitszorg,
een goede doorgaande lijn in didactiek en proces,
en een bijzondere relatie met externe partijen.

juryrapport

Website bouw door CommuTo webdesign