Bestuur
Bistro
Gezonde Schoolkantine
Lestijden
Veilig Honk
Visie op leren
Your Time
Zorg
Extra informatie


Bestuur

Over de Lowys Porquinstichting

De Lowys Porquinstichting (spreek uit als lowies porkwien) verenigt
meer dan dertig scholen en kinderopvanglocaties.
Elk met een eigen karakter.
Wat ons bindt is de regio, de steun die we elkaar bieden
en bovenal het gemeenschappelijk belang: dat van het kind!
Samen staan we sterk en hebben we méér in huis: goede faciliteiten,
moderne hulpmiddelen en specialistische kennis zoals hulp bij
leerproblemen en mogelijkheden voor talentontplooiing.
We vormen een gezonde stichting,
waardoor alle medewerkers sterker in hun schoenen staan.

Onze locaties bieden ouders een prettige
en vertrouwde plek voor hun kinderen.
Scholen en kinderopvanglocaties die thuishoren waar ze staan.
Waar elk kind de ruimte krijgt die het nodig heeft om zich te ontwikkelen.
Zo helpen wij kinderen zich met kennis en vaardigheden te ontplooien
tot sociale en gelukkige mensen.Contactgegevens:


Lowys Porquinstichting
Marslaan 1, Bergen op Zoom
Postbus:543, 4600 AM Bergen op Zoom
Telefoon: 0164–23 01 66
E-mail algemeen@lowysporquin.nl
website www.lowysporquin.nl


Meer informatie kunt u hier vinden in de onderwijsinformatiegids