Lestijden  
     
  Les(uur) Tijd
     
  Inloop 08.30 – 08.40
     
  Mentormoment 08.40 – 09.00

     
  1e lesuur 09.00 – 09.50
  2e lesuur 09.50 – 10.40
     
  Ochtendpauze 10.40 – 10.55
     
  3e lesuur 10.55 – 11.45
  4e lesuur 11.45 – 12.35

     
  Middagpauze 12.35 – 13.05
     
  5e lesuur 13.05 – 13.55
  6e lesuur 13.55 – 14.45
  7e lesuur 14.45 – 15.35
     
  (8e lesuur) 15.35 – 16.25
     
     
 
 • Leerlingen moeten vanaf 08.30 uur en tot 30 minuten na schooltijd beschikbaar zijn
  voor eventuele (coachings)gesprekken. Eventuele afspraken graag na die tijd maken.


 • De Entree-leerlingen volgen op vrijdag hun lessen van 08.30 tot 12.10 op het Kellebeek College (ROC).


 • Leerlingen die helpen bij het bereiden van maaltijden in de catering, zullen per toerbeurt
  iets langer op school blijven om te helpen met het uitserveren van deze maaltijden in de pauze.


  De leerlingen van klas 1,2 en 3 zijn meestal één dagdeel per week lesvrij,
of zij hebben meer kortere lesdagen.
Afhankelijk van stages en het aantal lesuren per dag zijn leerlingen in de bovenbouw
één tot twee dagdelen per week lesvrij. In de eerste 3 tot 4 weken van het schooljaar,
wanneer de stages nog niet zijn opgestart, hebben een aantal leerlingen van de bovenbouw
meer lesvrije momenten dan gebruikelijk.
Er wordt altijd rekening gehouden dat zij minimaal 1000 uren les en stage volgen.


 
  Enkele regels met betrekking tot deze schooltijden:
 
 
 • De leerlingen mogen niet eerder dan 08.15 uur op het plein aanwezig zijn in verband met toezicht.


 • Na schooltijd moeten de leerlingen direct het plein en de omgeving van de school
  verlaten, eveneens in verband met toezicht en om overlast in de omgeving te voorkomen.


 • Leerlingen mogen de school en het schoolplein niet verlaten zonder toestemming.


 • Om overlast bij de omwonenden te voorkomen mogen leerlingen tijdens en buiten
  schooltijd niet in de steegjes in de wijk rondhangen. We verwachten respect voor de
  omwonenden en de woonomgeving.


 • Afspraken bij de tandarts en huisarts worden zoveel mogelijk buiten schooltijden gepland.


  Belangrijk:
 
  De leerlingen die stage lopen houden de werktijden van het bedrijf aan,
behalve wanneer dit anders is afgesproken met het bedrijf, de ouders en de school.
Tijdens de schoolvakanties wordt er geen stage gelopen.
Website bouw door CommuTo webdesign