Inloggen

Assesment


Leerlingen in klas 3 nemen deel aan een assessment voordat ze op voorbereidende stage gaan.

School toetst de werkbelangstelling, sociale redzaamheid en arbeidsvaardigheden. De Cito toetsen spelen hier ook een rol in.

Hieruit volgt een advies over stagegeschiktheid, profielkeuze en toekomstperspectief.


ontwerp en realisatie SchoolMaster BV