Inloggen
Gezonde Schoolkantine

De opbrengsten van Het Kwadrant zijn van een hoog niveau. De school realiseert een goed aanbod voor de leerlingen met specifieke activiteiten. Eén van deze activiteiten is de Gezonde School.

In 2011 was Het Kwadrant de eerste school van Nederland met het predicaat Gezonde Schoolkantine. Sindsdien weten we de Gezonde Schoolkantine op een hoog peil te houden.

De Gezonde Schoolkantine werkt volgens de nieuwe schijf van vijf. Er staat een waterautomaat in de kantine waaruit gratis gekoeld water getapt kan worden in de “dopper” , de waterfles waarover elke leerling en elk personeelslid beschikt. Water drinken is gezond en water drinken tijdens de lessen komt de concentratie en de leerresultaten ten goede.

Het thema voeding is opgenomen in het schoolbeleid en in het lesaanbod.

Het Kwadrant werkt samen met de GGD. Zij bieden ondersteuning bij de lessen rondom een goede gezondheid en gezonde voedingsgewoonten. Ook volgen en adviseren zij de leerlingen in hun voedingsgewoonten en gewicht.  

Sinds 7 oktober 2016 mag Het Kwadrant dan ook het vignet Gezonde School voeren. Hier zijn wij natuurlijk heel trots op!


Links:

http://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx 

https://www.ggdwestbrabant.nl/locaties/Bergen-op-Zoom


Sinds 2011 worden er in de kantine alleen producten verkocht die van het voedingscentrum het stempel "gezond" hebben gekregen. 

De catering-afdeling van onze school zal een aanbod aan maaltijden en tussendoortjes bieden, die zijn klaargemaakt volgens de principes van ‘de schijf van 5’. Een enkele keer kan van de regel worden afgeweken en bijvoorbeeld een broodje kroket verkrijgbaar zijn.  

In de kantine staat tevens een waterautomaat, waaruit leerlingen en personeel gekoeld water kunnen tappen. Dit is gratis. Water drinken is gezond en water drinken tijdens de lessen kan de concentratie en leerresultaten ten goede komen. Water drinken in de klas zal worden toegestaan, mits gebruik wordt gemaakt van de "dopper" . De "dopper" is een waterfles. Elke leerling krijgt van de school een waterfles waarvoor een borg van € 5.- in rekening wordt gebracht. De borg wordt aan het einde van de schoolloopbaan terug betaald als de complete fles weer wordt ingeleverd. Raakt de leerling de fles in de loop van het schooljaar kwijt, dan wordt er geen borg terug gegeven. Wil de leerling een nieuwe "dopper", dan moet daarvoor de kostprijs worden betaald.

De werkgroep gezonde school, waarin leerkrachten, leerlingen, directie en de GGD aan deelnamen, hebben intensief samen gewerkt om van Het Kwadrant een gezonde school te maken. Het beleid op school is aangepast, in de kantine zijn alleen gezonde producten te koop en leerlingen worden aangesproken op eventueel ongezond gedrag. Ook de frisdrankautomaten zijn verdwenen en in plaats daarvan staat er een waterautomaat. In verschillende lessen komt het thema Gezonde voeding én bewegen terug.

Hiervoor heeft Het Kwadrant de eerste prijs gekregen van de landelijke wedstrijd ‘De schoolkantine award’ van het Voedingscentrum. De prijs: Een make-over van € 15.000 van de kantine. Het heeft even geduurd maar de kantine van het Kwadrant is nu helemaal omgebouwd en is prachtig geworden.

De schoolkantine award is naar Het Kwadrant gegaan omdat de school een 100% gezonde kantine heeft gecreëerd. 

Text/HTML
Inhoud toevoegen ...
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV