Inloggen

Fase 2: (= klas 3 en klas 4)

  

De leerling krijgt meer inzicht op de vragen: “wat kan ik en wat wil ik?” Dit is het doel van de tweede fase.

Om antwoord te krijgen op deze vragen:

-oriënteert de leerling zich in deze tweede fase  op zijn/haar persoonlijke interesses en capaciteiten.

-maakt de leerling in klas 3 een keuze voor een breed vakkenpakket

(Zie schema breed vakkenpakket klas 3!)

-maakt de leerling in klas 4 een keuze voor een smal vakkenpakket. 

        (Zie schema smal vakkenpakket klas 4!)

-haalt de leerling (school)certificaten die horen bij het gekozen vakkenpakket.

-maakt de leerling een keuze voor een bepaalde beroepsrichting:

-gaat de leerling een gedeelte van de schooltijd op stage. 


Breed vakkenpakket klas 3

1.   

 Pakket Detailhandel – Schoonmaak en Horeca


Schoonmaak 2

2 lesuren

4 periodes

Huishouden

1 lesuur

4 periodes

Schoonmaak 2 theorie

1 lesuur

4 periodes

Horeca 1

2 lesuren

4 periodes

Detailhandel 1

2 lesuren

4 periodes

VCAO (veiligheid)

2 lesuren

2 periodes

EHBO1

2 lesuren

2 periodes

Magazijn 1 (wordt individueel bepaald)

1 lesuur

4 periodes

2.    

Pakket Techniek – Onderhoud Groen – Detailhandel en Horeca 

Techniek 1

4 lesuren

4 periodes

Horeca 1

2 lesuren

1 a  2 periodes

Detailhandel 1

2 lesuren

1 a 2 periodes

Techniek / Onderhoud Groen

2 lesuren

4 periodes

VCA0 (veiligheid)

2 lesuren

2 periodes

EHBO1

2 lesuren

2 periodes

Magazijn 1 (wordt individueel bepaald)

1 lesuur

4 periodes

NB: Het aantal lesuren en / of periodes kan nog veranderen..


Smal vakkenpakket klas 4

Keuze:

O         Pakket 1: Detailhandel.

O         Pakket 2: Detailhandel met het liefst logistiek.

O         Pakket 3: Horeca met het liefst detailhandel 2.

O         Pakket 4: Horeca met het liefst schoonmaak 3.

O         Pakket 5: Techniek.

O         Pakket 6: Techniek met het liefst logistiek.

O         Pakket 7: Techniek met het liefst groen 2.

O         Pakket 8: Groen met het liefst techniek.

O         Pakket 9: Groen met het liefst logistiek

Uitstroomrichting Detailhandel (4 periodes)


Pakket 1: Detail

 

Pakket 2: Detail het liefst met logistiek.

 

Ø  4 uur Detailhandel 2

 

Ø  2 uur Detailhandel 2

Ø  1 uur Detailhandel Nederlands


Ø  2 uur Logistiek  (wordt individueel bepaald)*

Ø  1 uur Detailhandel Rekenen


Ø  1 uur Detailhandel Nederlands

Ø  1 uur Detailhandel Loopbaanbegeleiding


Ø  1 uur Detailhandel Rekenen

Ø  Indien mogelijk VCA1 en EHBO


Ø  1 uur Detailhandel Loopbaanbegeleiding

Ø  Indien mogelijk VCA1 en EHBO

NB: Het aantal lesuren en / of periodes kan nog veranderen

* De lessen Logistiek  kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen


Uitstroomrichting Horeca (4 periodes)

Pakket 3: Horeca met het liefst detail.

 

Pakket 4: Horeca met het liefst schoonmaak.

Ø  4 uur Horeca 2

 

Ø  4 uur Horeca 2

Ø  2 uur Detailhandel  Schoolcertificaat 2

Ø  2 uur Schoonmaak 3 (wordt individueel bepaald)*

Ø  Indien mogelijk VCA1 en EHBO

Ø  Indien mogelijk VCA1 en EHBO

NB: Het aantal lesuren en / of periodes kan nog veranderen

* De lessen schoonmaak 3 kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen


Uitstroomrichting Techniek (4 periodes)


Pakket 5: Techniek

Pakket 6: Techniek met het liefst logistiek.

 

Pakket 7: Techniek met het liefst groen.

Ø  6 uur Techniek (incl. lassen indien mogelijk)

Ø  4 uur Techniek (incl. lassen indien mogelijk)

Ø  4 uur Techniek (incl. lassen indien mogelijk)

Ø  Indien mogelijk VCA

Ø  2 uur Logistiek  (wordt individueel bepaald)*

Ø  2 uur Groen 2 (wordt individueel bepaald)*

Ø  Indien mogelijk theorie lassen

Ø  Indien mogelijk VCA1 en EHBO

Ø  Indien mogelijk VCA1 en EHBO

NB: Het aantal lesuren en / of periodes kan nog veranderen

* De lessen Logistiek, Groen 2 en lassen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen

Uitstroomrichting Groen (4 periodes)


Pakket 8: Groen met het liefst techniek.

 

Pakket 9: Groen met het liefst Logistiek.

Ø  4 uur Groen 2 (wordt individueel bepaald)*

Ø  4 uur Groen 2 (wordt individueel bepaald)*

Ø  2 uur Techniek (incl. lassen indien mogelijk)

Ø  2 uur Logistiek  (wordt individueel bepaald)*

Ø  Indien mogelijk VCA1 of EHBO

Ø  Indien mogelijk VCA1 of EHBO

NB: Het aantal lesuren en / of periodes kan nog veranderen

* De lessen Logistiek,  Groen 2 en lassen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen


Naast de bovengenoemde lessen uit de vakkenpakketten, krijgt de leerling een aantal lessen uit het volgende lesaanbod:

Ø  Nederlands

Ø  Rekenen

Ø  Burgerschap

Ø  Lichamelijke opvoeding

Ø  Loopbaanbegeleiding

Ø  ABC (Arbeids- en burgerschaps competenties)Leerling:  ……………………………………………………………..Datum: ………………………………………………

Keuze:

O         Pakket 1: Detailhandel.

O         Pakket 2: Detailhandel met het liefst logistiek.

O         Pakket 3: Horeca met het liefst detailhandel 2.

O         Pakket 4: Horeca met het liefst schoonmaak 3.

O         Pakket 5: Techniek.

O         Pakket 6: Techniek met het liefst logistiek.

O         Pakket 7: Techniek met het liefst groen 2.

O         Pakket 8: Groen met het liefst techniek.

O         Pakket 9: Groen met het liefst logistiek.


Handtekening ouder(s) / verzorger(s): ………………………………………………………


Handtekening leerling:                      ………………………………………………….....


ontwerp en realisatie SchoolMaster BV