Inloggen

Fase 1 (= klas 1 en klas 2)


Deze fase heeft ten doel de  leerling een antwoord te geven op de vragen “wat vind ik leuk, waar ben ik goed in?”

Om deze reden

-oriënteert de leerling zich in klas 1 en klas 2 zo breed mogelijk

-maakt de leerling kennis met

  • Techniek

  • Onderhoud groen

  • Detailhandel

  • Logistiek

  • Horeca

  • Productiewerk

  • Schoonmaak

De lessen Nederlands, rekenen, burgerschap en informatiekunde worden op een betekenisvolle manier gegeven. De leerling moet er in de praktijk echt iets mee kunnen doen. 

In klas 1 en 2 zijn de lessen waarin gewerkt wordt aan de arbeids-en burgerschapscompetenties (ABC-lessen) erg belangrijk. Dit zijn sociale vaardigheden en arbeidsvaardigheden die nodig zijn om stage te kunnen lopen en om te gaan werken.

Ook voor zelfstandig wonen en vrije tijd zijn deze vaardigheden belangrijk.

In klas 2 gaat de leerling twee keer op “snuffelstage” . (zie onderdeel stage).

Daarnaast is er tijd voor sport en ontspanning tijdens de sportlessen en Your Time.

ontwerp en realisatie SchoolMaster BV