Inloggen

Lestijden


   Les(uur)
                     Tijd
                        Inloop

Mentormoment

1e lesuur
2e lesuur

Ochtendpauze

3e lesuur
4e lesuur

Middagpauze

5e lesuur
6e lesuur
7e lesuur

(8e lesuur) 
 

 08.30 – 08.40

08.40 – 09.00

09.00 – 09.50
09.50 – 10.40

10.40 – 10.55

10.55 – 11.45
11.45 – 12.35

12.35 – 13.05

13.05 – 13.55
13.55 – 14.45
14.45 – 15.35

15.35 – 16.25


* Leerlingen moeten vanaf 08.30 uur en tot 30 minuten na schooltijd beschikbaar zijn  

   voor eventuele (coachings)gesprekken. Eventuele afspraken graag na die tijd maken.

* De Entree-leerlingen volgen op vrijdag hun lessen van 08.30 tot 12.10 op het  

   Kellebeek College (ROC).


* Leerlingen die helpen bij het bereiden van maaltijden in de catering, zullen per

   toerbeurt iets langer op school blijven om te helpen met het uitserveren van deze

   maaltijden in de pauze.


De leerlingen van klas 1,2 en 3 zijn meestal één dagdeel per week lesvrij, of zij hebben meer kortere lesdagen. 

Afhankelijk van stages en het aantal lesuren per dag zijn leerlingen in de bovenbouw één tot twee dagdelen per week lesvrij. In de eerste 3 tot 4 weken van het schooljaar, wanneer de stages nog niet zijn opgestart, hebben een aantal leerlingen van de bovenbouw meer lesvrije momenten dan gebruikelijk. 

Er wordt altijd rekening gehouden dat zij minimaal 1000 uren les en stage volgen.


Enkele regels met betrekking tot deze schooltijden:


* De leerlingen mogen niet eerder dan 08.15 uur op het plein aanwezig zijn in verband 
met toezicht.

* Na schooltijd moeten de leerlingen direct het plein en de omgeving van de school 

   verlaten, eveneens in verband met toezicht en om overlast in de omgeving te 

   voorkomen.
* Leerlingen mogen de school en het schoolplein niet verlaten zonder toestemming.
* Om overlast bij de omwonenden te voorkomen mogen leerlingen tijdens en buiten 

   schooltijd niet in de steegjes in de wijk rondhangen. We verwachten respect voor de 

   omwonenden en de woonomgeving.
* Afspraken bij de tandarts en huisarts worden zoveel mogelijk buiten schooltijden 

   gepland.

Belangrijk:
De leerlingen die stage lopen houden de werktijden van het bedrijf aan, behalve wanneer dit anders is afgesproken met het bedrijf, de ouders en de school. Tijdens de schoolvakanties wordt er geen stage gelopen.

Les(uur)

ontwerp en realisatie SchoolMaster BV