Inloggen

IOP-gesprekken

Elk schooljaar worden er 3 IOP-gesprekken gevoerd. Het eerste gesprek is bedoeld om kennis te maken met de nieuwe mentor. De volgende IOP-gesprekken zijn gecombineerd met de rapportbespreking.


De IOP-gesprekken worden gehouden op één dag. 

De mentor maakt met u een afspraak. 

Het gesprek duurt ongeveer een half uur. 

Uw kind komt mee naar het gesprek (hij of zij is de rest van die dag vrij) 

Het gesprek gaat niet door als er geen ouder bij aanwezig is. In dat geval wordt ook het rapport niet uitgereikt.


In deze IOP-gesprekken wordt door de leerling, de ouders en de mentor overlegd waaraan de afgelopen tijd aan gewerkt is. Uit deze evaluatie en uit de resultaten van het rapport komen afspraken die vastgelegd worden in voor het volgende IOP.


Uitdrukkelijk vermelden we hier dat het mogelijk is voor ouders of school naast de reguliere geplande gesprekken nog extra IOP-gesprekken te houden als daar aanleiding voor is.


De gespreksdagen voor dit schooljaar zijn op:


* maandag 18 september 2017 

   Kennismakingsgesprek met de nieuwe mentor
   IOP gesprek, OPP gesprek voor nieuwe leerlingen


* maandag 5 februari 2018

   IOP gesprek met rapportage


* maandag 2 juli 2018

   IOP evaluatie, OPP gesprek met rapportage


ontwerp en realisatie SchoolMaster BV