Inloggen

Stage en Stagebureau

        

Stage speelt op onze school een centrale rol.
Het eigen centraal in de school gelegen stagebureau organiseert en begeleidt alles rondom stage.
Zij onderhoudt de contacten met veel regionale bedrijven.
In het gehele stagetraject staat het overleg tussen het stagebureau, leerling, ouders, mentor en afdelingsleider centraal.

Wie gaan stage lopen?

Alle leerlingen gaan stage lopen. Dat vinden wij als school heel belangrijk.


Waarom?

Iedere leerling die van school gaat moet goede werknemersvaardigheden bezitten.


Hoe ga je dat doen?

In klas 2 ga je snuffelstage lopen. Samen met een oudere leerling die al stage loopt, ga je twee keer een dagdeel mee om te werken.


Daarna volgt de arbeidstoeleidende stage die is opgedeeld in twee stappen.

- In klas 3 ga je een voorbereidende stage lopen van één dag in de week.

- In klas 4 start de oriënterende stage. De stage is bij voorkeur binnen het profiel dat je hebt gekozen.


In de vierde en de vijfde klas loop je meerdere dagen stage om een zo goed mogelijke aansluiting te hebben op de arbeidsmarkt.

 

Succesvolle stages geven je zelfvertrouwen en laten zien waar je kwaliteiten liggen.

ontwerp en realisatie SchoolMaster BV